Fabrikalarda IoT Çözümleri Nasıl Yapılmalı?

Fabrikalarda IoT Çözümleri Nasıl Yapılmalı?

Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü sanayi devrimi, üretimde verimliliği artırmak amacıyla akıllı fabrikaların kilit unsur olduğunu vurgulamaktadır. Endüstri 4.0, üretkenliği, esnekliği ve Nesnelerin İnterneti’ni (IoT), yapay zekayı (AI) ve robotik teknolojileri artırmak için en son teknolojilerin endüstriyel süreçlere dahil edilmesiyle karakterize edilir. Endüstri 4.0’ın akıllı fabrikasında, makineler ve ekipmanlar birbirine bağlanır ve birbirleriyle ve merkezi bir kontrol sistemiyle iletişim kurarak gerçek zamanlı izleme, takip, analiz ve karar almayı mümkün kılar. Bu, üreticilerin süreçlerini optimize etmelerine, çevre kirliliğini azaltmalarına ve değişen Pazar taleplerine hızlı bir biçimde yanıt verme esnekliğini artırmalarına olanak tanır. Üretimin dijital dönüşümünü desteklemek ve şirketlerin daha verimli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için akıllı fabrikalarda IoT uygulamalarına sıklıkla başvurulmaktadır.

Fabrikalarda çeşitli makineleri, cihazları ve sensörleri merkezi bir ağa bağlamak için IoT teknolojisi kullanılır. Bu, üretim süresini optimize etmeye ve aksama süresini azaltmaya yardımcı olur. Şirketlerin karmaşık pazarlama koşullarında rekabet güçlerini korumalarını sağlar. Fabrikadaki birbirine bağlı cihazlar, makineler ve sistemler birbirleriyle iletişim kurarak üretim süreçlerini daha verimli, esnek ve otomatik hale getirir. Sonuç olarak, IoT cihazları fabrikalarda üretim süreçlerinin çeşitli yönlerini izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir üretim tesisindeki sıcaklığı, nemi ve basıncı izlemek için sensörler kullanılabilirken, bağlı makineler de durumları ve performansları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayabilir. Elde edilen veriler, kalıpları belirlemek ve üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla yapay zeka (AI) ve makine öğrenme algoritmaları kullanılarak analiz edilebilir.

IoT çözümlerini üretimde kullanabileceğiniz bazı spesifik yöntemlere bakalım:

  • Makine izleme: Akıllı fabrikanızdaki makinelere sensörler bağlayıp makine öğrenimini etkinleştirirken makine kullanımı, performansı ve bakım ihtiyaçları hakkında veri toplayabilirsiniz. Hangi makinelerin daha sık ve ne kadar süreyle kullanıldığını takip ederek verimliliği ve üretkenliği artırmak için bu verileri kullanabilirsiniz. Ayrıca, maliyetli aksama sürelerini engellemek için makinelerin ne zaman bakıma ihtiyaç duyacağını tahmin etmeye de yardımcı olabilir.

  • Kalite kontrol: Akıllı üreticiler kalite sorunlarını önceden tespit edip üretim süreci boyunca ürünleri takip ederek bunları düzeltmek için gerekli adımları atabilir. Bu verileri ürün tasarımını geliştirmek için de kullanabilirsiniz.

  • Tedarik zinciri yönetimi: Üreticiler, ürünlerin üretim sürecinin neresinde olduğunu anlayarak envanterlerini daha iyi yönetebilir ve üretim gecikmelerinin önüne geçebilir.

  • Güvenlik: Çalışanlarınızın güvenliğini izlerken, potansiyel iş yeri güvenlik tehlikelerini tespit edebilir ve kazaları önlemek için adımları atabilirsiniz. Bir çalışan randımanlı çalışmayan bir makine üzerinde çalışıyorsa toplanan veriler bakım ekibine bir uyarı göndermek için kullanılabilir.

Üretimde IoT’yi etkileyen son teknolojiler ise şunlardır:

  • 5G: Yeni nesil kablosuz teknoloji olan 5G’nin IoT üretimini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor. 5G, daha yüksek bağlantı hızları ve daha düşük gecikme süresi sunarak üreticilerin verileri hızlı bir şekilde toplayıp analiz etmesine olanak tanıyor.

  • Tahmine dayalı bakım (Proaktif bakım): Tahmine dayalı bakım üretimdeki bir diğer IoT trendi. Üreticiler, akıllı sensörlerden gelen verileri kullanarak makinelerin ne zaman önleyici bakıma ihtiyaç duyacağını bu sayede tahmin edebilir.

  • Uç bilişim (Edge computing): Verilen ağın ucunda yani verilerin toplandığı yere daha yakın bir yerde işlemenin bir yoludur. Uç bilişim can sıkıcı gecikmeleri azaltır ve IoT üretimi gibi veri yoğunluklu uygulamalar için yanıt sürelerini iyileştirir.

  • Blockchain: Bazı şirketlerin gerçek çelik zincirleri kullanmadan verileri güvenli bir şekilde depolamak ve saklamak için kullandığı dağıtılmış bir dijital veritabanı. Blockchain, verilerin birden fazla taraf arasında paylaşılması gereken tedarik zinciri yönetimi gibi uygulamalar için çok uygundur.

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe daha da yenilikçi uygulamalar görmeyi bekleyebiliriz.