Fabrikalarda IoT çözümleri ve MOM-MES yapılanma süreci nasıl olmalı?

Fabrikalarda IoT çözümleri ve MOM-MES yapılanma süreci nasıl olmalı?

Üretim yürütme sistemleri (MES) üretim süreçleriniz izler, kontrol eder ve optimizasyonunu sağlar. MES’ler tarafından sağlanan bilgiler, karar vericilerin üretimde yer alan alt sistemlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamalarına yardımcı olur ve bu bilgi üretimin sürekli iyileştirilmesini kolaylaştırabilir. MES’ler işletme düzeyindeki operasyonları üretim seviyesindeki istasyon kontrolü ile bağlamak için uygun bir çözüm sağlar. Bu nedenle otomasyon katmanıyla veri alışverişini de içerirler (örneğin, programlanabilir mantık kontrolörleri-PLC’ler veya denetleyici kontrol ve veri toplama-SCADA). Üretim operasyonları yönetimi (MOM) ise bir MES’in işlevselliğini genişletir ve kalite yönetiminden kapasite yönetimine kadar operasyonel mükemmelliği sağlamak için gerekli tüm faaliyetleri kapsayabilir.

IoT ile MOM-MES entegrasyonu, endüstriyel bir ortamda üretim yürütme sistemlerinin (MES ve MOM üretim operasyonları yönetimi) nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle kusursuz bir şekilde birleştirilmesini ifade eder. Gerçek zamanlı verilerin toplanması ve üretim süreçlerinin etkili kontrolünü ve optimizasyonunu sağlamak için üretim ortamınızdaki çeşitli cihazların, sensörlerin, makinelerin ve sistemlerin bağlanmasını ve entegre edilmesini içerir.

MES/MOM, yazılım tabanlı bir çözüm olarak üretim alanındaki üretim operasyonlarını yönetmek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır.

 • Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleriniz ile üretim faaliyetlerinin fiili yürütülmesi arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur.
 • MES, kaynak tahsisi, üretim planlama, kalite yönetimi, envanter takibi ve performans takibi gibi işlevler sağlar.

Öte yandan IoT, veri toplamasına ve alışverişine olanak tanıyan sensörler, yazılımlar ve bağlantılarla donatılmış fiziksel cihazlardan oluşan bir ağı ifade eder. Bu cihazlar basit sensörlerden karmaşık makine ve ekipmanlara kadar çeşitlilik gösterebilir. IoT, bu cihazların birbirleriyle ve merkezi sistemlerle iletişim kurmasına ve etkileşime girmesine olanak tanıyarak gelişmiş otomasyon, veri odaklı karar alma ve gelişmiş operasyonel verimlilik sağlar.

MES/MOM ve IoT entegre edildiğinde, IoT cihazlarından gelen gerçek zamanlı verilerin MES platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edilebildiği sinerjik bir ortam yaratılır. Bu entegrasyon, veriye dayalı içgörüleri daha doğru ve hızlı bir şekilde elde etmenize olanak tanıyarak üreticilerin üretim süreçlerini optimize etmesine, kalite kontrolünü iyileştirmesine, arıza süresini azaltmasına ve genel operasyonel verimliliği artırmasına olanak tanır.

 1. IoT ile MES/MOM entegrasyonunda sensörler, RFID etiketleri ve akıllı makineler gibi IoT cihazlarından gelen veriler gerçek zamanlı olarak toplanarak MES sistemine iletilir.
 2. MES sistemi daha sonra verileri işler ve analiz eder, eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar ve kuruluşun çeşitli seviyelerinde karar almayı kolaylaştırır.
 3. Bu entegrasyon, üretim süreçlerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde etmenize, malzemeleri ve ürünleri takip etmenize, ekipman performansını izlemenize ve tahmine dayalı (proaktif) bakım stratejilerini uygulamanıza yardımcı olur.

Genel olarak MES'in IoT ile entegrasyonu, üretim mühendislerinize ve fabrikalarınıza, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve operasyonlarında sürekli iyileştirme sağlamak için gerçek zamanlı verilerin, otomasyonun ve bağlantının gücünden yararlanma gücü verir.

MES'in IoT ile entegrasyonunun çok önemli olmasının bazı ana nedenleri şunlardır:

 • Gerçek Zamanlı Veri Toplama ve İzleme: MES'in IoT ile entegrasyonu, üretim süreciniz boyunca dağıtılan IoT cihazlarından ve sensörlerden gerçek zamanlı verilerin toplanmasını sağlar. Bu gerçek zamanlı veriler, üretim operasyonlarına ilişkin görünürlük sağlayarak KPI'ları izlemenize, üretim durumunu takip etmenize ve sorunları ortaya çıktıkça tanımlamanıza olanak tanır.

 • Gelişmiş Görünürlük ve İzlenebilirlik: IoT cihazlarını MES/MOM ile entegre ederek tüm üretim süreçlerinizde gelişmiş görünürlük ve izlenebilirlik elde edebilirsiniz. IoT sensörleri ve cihazları, tedarik zinciri boyunca malzemeleri, bileşenleri ve bitmiş ürünleri takip edebilir ve izleyebilir. Bu, darboğazları belirlemenize, iş akışlarını optimize etmenize, envanter yönetimini iyileştirmenize ve kalite ve düzenleme standartlarına uygunluğu sağlamanıza olanak tanır.

 • Tahmine dayalı (proaktif) bakım ve optimizasyon: MES ile IoT entegrasyonu gerçek zamanlı ekipman verilerine dayalı proaktif bakım stratejilerine olanak tanır. IoT sensörleri makine koşullarını izleyebilir, anormallikleri tespit edebilir ve olası arızaları veya bakım ihtiyaçlarını tahmin edebilir. Bu verilerden yararlanarak şunları yapabilirsiniz: Bakım faaliyetlerini proaktif olarak planlamak, planlanmamış aksama sürelerini azaltmak, ekipman performansını optimize etmek ve maliyetli arıza riskini en aza indirmek.

 • Otomasyon ve Verimlilik: MES'in IoT ile entegrasyonu çeşitli süreçlerin otomasyonunu sağlar. IoT cihazları ve sensörleri, veri toplamayı, ekipman kontrolünü ve envanter yönetimini otomatikleştirerek manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve insan hatalarını azaltabilir. Otomasyon süreç verimliliğini artırır, döngü sürelerini azaltır ve verimi artırır. Ayrıca katma değerli görevlere, inovasyona ve problem çözmeye odaklanmak için kaynaklarınızı serbest bırakır.

 • Veriye Dayalı Karar Verme: MES'in IoT ile entegrasyonu, veri odaklı karar alma için kullanılabilecek zengin miktarda gerçek zamanlı veri sağlar. Toplanan verileri analiz ederek süreç performansına ilişkin değerli bilgiler edinebilir, kalıpları belirleyebilir ve operasyonları optimize etmek, ürün kalitesini iyileştirmek ve müşteri taleplerini etkili bir şekilde karşılamak için bilinçli kararlar alabilirsiniz. Veriye dayalı karar verme, hızla değişen pazar ortamında rekabetçi, çevik ve duyarlı kalmanıza yardımcı olur.

 • Ölçeklenebilirlik ve Esneklik: MES ile IoT entegrasyonu, gelişen üretim gereksinimlerine uyum sağlamak için ölçeklenebilirlik ve esneklik sunar. Ortamınız geliştikçe yeni IoT cihazlarını ve sensörlerini mevcut MES altyapısına kolayca entegre edebilirsiniz. Bu ölçeklenebilirlik ve esneklik, gelişen teknolojilerden yararlanmanıza, değişen üretim ihtiyaçlarına uyum sağlamanıza ve dinamik bir sektörde önde kalmanıza olanak tanır. MES ile birlikte IoT'nin gücünden yararlanarak operasyonlarınızı dönüştürebilir, inovasyonu teşvik edebilir ve günümüzün dijital üretim ortamında rekabet avantajları elde edebilirsiniz.