Fabrikalarda IT/OT Siber Güvenlik Danışmanlığı

Fabrikalarda IT/OT Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber güvenlik danışmanlığı, kuruluşların siber güvenlik duruşlarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir hizmettir. Bu, güvenlik değerlendirmeleri yapmayı, güvenlik teknolojilerini uygulamayı, çalışanları eğitmeyi ve siber tehdit riskinin nasıl azaltılacağına dair öneriler sunmayı içerir.

Siber güvenlik danışmanlığı önemlidir çünkü siber tehditler sürekli gelişmektedir ve kuruluşların hassas bilgi ve verilerini korumak için olası tehditlerden bir adım önde olmaları gerekmektedir. Bir siber güvenlik danışmanı, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip gidermelerine, en iyi uygulamaları kullanmalarına ve siber tehditlere yanıt vermek için bir plan geliştirmelerine yardımcı olur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işletmeler, devlet kurumları, sağlık kuruluşları, finans kurumları ve perakende şirketleri de dahil olmak üzere her boyut ve türdeki kuruluşlar, siber güvenlik danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Neden siber güvenlik danışmanlığı hizmeti almalısınız?

  • Tehditlere Karşı Risklerinizi Belirleyin

Siber güvenlik danışmanlık hizmeti, kuruluşunuzun dijital altyapısındaki potansiyel güvenlik açıklarını ve riskleri belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştirir. Bu, siber güvenlik çalışmalarınıza öncelik vermenize ve kaynakları buna göre tahsis etmenize yardımcı olur.

  • Uzmanlığımızdan ve Bilgimizden Yararlanın

Siber güvenlik danışmanları siber güvenlik konusunda geniş bilgi ve uzmanlığa sahiptir. En son tehditler ve teknolojiler hakkında güncel bilgi sahibi olurlar ve kuruluşunuzu siber saldırılardan korumaya yönelik en iyi uygulamalar ve çözümler konusunda rehberlik sağlarlar.

  • Güncel Güvenlik Önlemlerini Alın

Siber güvenlik danışmanları en son güvenlik önlemleri ve en iyi uygulamalarla güncel kalır. Kuruluşunuzun sistemlerini ve verilerini güvence altına almak için size en son teknolojiler ve süreçler hakkında tavsiyelerde bulunurlar.

  • Olay Müdahale Süreçlerini Planlayın

Bir siber saldırı veya güvenlik ihlali durumunda, siber güvenlik danışmanlık hizmeti, kuruluşunuzun olayın etkisini en aza indirmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur.

IT siber güvenliği

İnsanların siber güvenlik ve bilgi teknolojisi (IT) güvenliği terimlerini birbirinin yerine kullanması oldukça yaygındır. Çoğu durumda bu çok ciddi bir karışıklık yaratmaz ancak bu iki terim, güvenlik söz konusu olduğunda farklı sorumluluk kapsamlarını tanımlar. Bu tür bir kafa karışıklığı çoğu durumda zararsız olsa da, son birkaç yılda artan saldırı listesi, yalnızca bu iki dijital güvenlik biçimini açıklarken bile bu sektörde biraz netlik gerektiriyor.

IT güvenliği hem dijital hem de analog bilgileri içeren daha geniş bir alanı kapsar ve bir kuruluşun IT varlıklarını (bilgisayar sistemleri, ağlar, dijital cihazlar, veriler) yetkisiz erişime, veri ihlallerine, siber saldırılara ve diğer kçtü niyetli faaliyetlere karşı koruma uygulamasıdır. lT güvenliği aynı zamanda fiziksel erişim kontrolünü ve veri yönetimi politikalarını da içerir. Siber güvenlik, internetten gelen ve sistemi tehlikeye atabilecek tehditlere daha dar bir şekilde odaklanır. Siber güvenlik ayrıca siber suçlar, saldırılar, dolandırıcılıklar ve kanun yaptırımlarıyla da ilgilenir. Siber güvenlik daha çok önleyici ve risk yönetimi önlemlerine odaklanmaktadır.

OT siber güvenliği

Siber güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise operasyonel teknoloji (OT) güvenliğidir. Operasyonel teknoloji (OT), fiziksel süreçleri, cihazları ve altyapıyı izlemek ve kontrol etmek için donanım ve yazılımın kullanılmasıdır. Operasyonel teknoloji sistemleri, varlık yoğunluklu çok çeşitli sektörlerde bulunur ve kritik altyapının (CI) izlenmesinden üretim alanındaki robotların kontrol edilmesine kadar çok çeşitli görevleri yerine getirir. OT; imalat, petrol ve gaz, elektrik üretimi ve dağıtımı, havacılık, denizcilik, demiryolu ve kamu hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. OT güvenliği “insanları, varlıkları ve bilgileri korumak, fiziksel cihazları, süreçleri ve olayları izlemek ve/veya kontrol etmek ve kurumsal OT sistemlerinde durum değişikliklerini başlatmak için kullanılan uygulamalar ve teknolojiler” olarak tanımlanabilir. OT güvenlik çözümleri, yeni nesil güvenlik duvarlarından (NGFW'ler) güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) sistemlerine, kimlik erişimi ve yönetimine ve çok daha fazlasına kadar çok çeşitli güvenlik teknolojilerini içerir.

Geleneksel olarak OT sistemleri internete bağlı olmadığı için OT siber güvenliği gerekli değildi. Bu sayede dış tehditlere maruz kalmıyorlardı. Dijital inovasyon (DI) girişimleri genişledikçe ve IT OT ağları birbirine yaklaştıkça, kuruluşlar belirli sorunları çözmek için belirli nokta çözümlerini birleştirme eğiliminde oldu. OT güvenliğine yönelik bu yaklaşımlar, çözümlerin bilgi paylaşamadığı ve tam görünürlük sağlayamadığı karmaşık bir ağla sonuçlandı.

IT ve OT siber güvenliği farkı nedir?

IT ve OT arasındaki farkı anlamak önemlidir çünkü IT ve OT sıklıkla karıştırılır. Operasyonel teknoloji (OT) ekipmanı kontrol ederken, bilgi teknolojisi (IT) verileri kontrol eder. Özellikle IT, sistemlerin ve verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumaya odaklanır.

IT/OT yakınsaması nedir?

IT ve OT sistemlerinin entegrasyonu, önceden farklı olan bu iki ortam arasında daha fazla bağlantı oluşturarak, bir kuruluş için verimliliğin artmasına, operasyonlar üzerinde görünürlük ve kontrolün artmasına ve daha iyi karar verme yeteneklerine yol açtı. IT/OT yakınsamasının başlıca örneği, fiziksel cihazların, sensörlerin ve makinelerin genellikle bulut aracılığıyla IT ağlarına bağlanmasını içeren endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) cihazlarıdır. Bu cihazlar veri toplama, uzaktan izleme ve performans analizine olanak tanıyarak kritik altyapı kuruluşlarının otomasyonu geliştirmesine, bakımı tahmin etmesine ve gerçek zamanlı kararlar almasına olanak tanır.

IT/OT yakınlaşmasının bu biçimi, kuruluşların dijital dönüşüm girişimlerini büyük ölçüde hızlandırmasına olanak tanıdı. Kuruluşlar, IT ve OT sistemlerini birleştirerek insan hatasını azaltmak, üretkenliği artırmak ve operasyonlarını kolaylaştırmak için süreçlerini daha da otomatik hale getirebilir. Ayrıca operasyonları hakkında daha derin içgörüler elde edebilir ve verilere ilişkin gelişmiş görünürlük sayesinde veriye dayalı kararlar alabilirler. Dijital dönüşümün kritik bir sağlayıcısı olan IT/OT yakınsaması, operasyonel süreçlerin dijital yeteneklerle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olarak işletmelerin değer sunma yöntemlerini değiştirir. Bütünleşik IT/OT, maliyet tasarrufu ve kaynak verimliliği vaadi getirse de, ara bağlantılardaki bu artış beraberinde bazı zorlukları da getirdi. Daha fazla IT cihazı ve sistemi OT ortamlarıyla birbirine bağlandıkça ve genişletilmiş nesnelerin interneti (XIoT) genişlemeye devam ettikçe, daha fazla kuruluş bununla ilgili sonuçları görecektir.

IT/OT Yakınlaşmasının Siber Güvenlik Etkileri

IT ve OT sistemleri çok farklı güvenlik gereksinimlerine sahiptir ve benzersiz siber tehditlerle karşı karşıyadır; bu da kuruluş içindeki IT ve OT operasyonlarının kirlenmesine neden olur. Sistemlerinin siber tehditlere karşı korunmasını sağlamak için IT ve OT güvenlik ekipleri arasında özel güvenlik kontrollerine ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bunu gerçekleştirmek için kuruluşların, kritik altyapı ve süreçlerin emniyetini ve emniyetini sağlamak amacıyla hem IT hem de OT güvenliği konusunda uzmanlığa sahip güvenlik uzmanlarına ihtiyacı vardır. Birleşik bir IT/OT güvenlik operasyonları merkezi (SOC) için bu adımların izlenmesi, kuruluşunuzun saldırılara karşı birleşik bir cephe sunmasına ve ortamınızı bütünsel bir şekilde korumasına olanak tanıyacaktır.