Fabrikalarda Otomasyon Danışmanlığı

Fabrikalarda Otomasyon Danışmanlığı

Fabrikalarda endüstriyel otomasyon danışmanlığı almak, tesis otomasyon sistemleri ve MES çözümlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesine ilişkin strateji ve uygulama kaygılarını hafifletebilir, böylece operasyonel verimlilik artışını ve üretim maliyetlerinin azaldığını daha hızlı görmeye başlayabilirsiniz.

Otomasyon danışmanlığı sizlere aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde faydalar sağlayabilir:

  • Fabrika otomasyon çözümlerinin verimliliği artırabileceği, hataları azaltabileceği ve üretkenliği artırabileceği alanları belirlemek için mevcut üretim süreçlerinizi değerlendirmek.

  • Tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek ve genel sistem performansını iyileştirmek için programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC'ler), insan-makine arayüzleri (HMI'ler) ve denetleyici kontrol ve veri toplama (SCADA) sistemleri gibi otomasyon çözümlerinin tasarlanması ve uygulanması ile donanım ve yazılım seçiminde ve özel program ve kontrollerin geliştirilmesinde de yardımcı olabilirler.

  • Dijital dönüşüm planlamanızı destekleyecek uzun vadeli bir strateji geliştirmek ve otomasyon teknolojilerini operasyonlarınıza entegre etmek.

  • Endüstriyel otomasyon sistemlerinizi yönetmek ve sürdürmek için en iyi uygulamalar konusunda rehberlik sağlamak.

  • Karmaşık mevzuata uygunluk gereksinimlerinde gezinme, uyumluluk risklerini azaltma ve genel operasyonları iyileştirme.

Otomasyon danışmanlığı fabrika (makine) otomasyonu ve proses otomasyonu danışmanlığı olmak üzere iki temel kategoride ele alınabilir.

Makine otomasyonu temel olarak üretim işlemlerini gerçekleştirmek için kontrol ekipmanlarının kullanılmasıdır. Makine otomasyonu; işleme, inceleme, test etme, montaj, paketleme ve son teslimata kadar üretimin tüm aşamalarında kullanılabilir. Fabrika/makine otomasyonunun iki ana türü vardır: makine veya süreç otomasyonu ve tam fabrika otomasyonu.

Proses Otomasyonu, bireysel parçalar, alt montajlar veya ürün partileri üzerinde üretim operasyonlarını gerçekleştirmek için kontrol ekipmanının kullanılması olarak tanımlanır. Burada amaç, iş gücü ihtiyacını en aza indirerek veya aynı iş gücü içeriğiyle makine hızını/kapasitesini artırarak üretimin hızını veya kalitesini artırmaktır.

Tam Fabrika Otomasyonu, tüm üretim hatlarını otomatik olarak sıralamak veya çalıştırmak için programlanabilir mantıksal kontrolörlerin, bilgisayarların ve diğer kontrol ekipmanlarının kullanılmasını içerir. Buradaki amaç, sipariş girişinden nihai teslimata kadar tüm üretim sürecini manuel müdahale olmadan hızlandırmaktır.

Fabrika Otomasyonu ile Proses Otomasyonu Arasındaki Farklar

Örneğin fabrika otomasyonu şu otomasyon türlerine göre daha da kategorize edilebilir: sabit, programlanabilir ve esnek otomasyon.

Sabit otomasyon, işleyebileceği hücreler açısından nispeten sabittir ve esnek değildir. Sabit bir hücre hattını, kayda değer bir maliyet ve tesis kesintisi olmadan kolayca değiştirmek mümkün değildir.

Programlanabilir otomasyon, tek bir hücrede ürün türlerinde, parça numaralarında veya üretim miktarlarında hızlı değişiklikler yapılmasına olanak tanır. Üretilecek ürünün türü veya miktarı genellikle hücre kontrollerine doğrudan bağlı olan bilgisayar sistemlerinin programlanmasıyla belirlenir.

Esnek otomasyon, minimum maliyet ve tesis kesintisi ile tek bir hücrede ürün türlerinde, parça numaralarında veya üretim miktarlarında hızlı değişiklikler yapılmasına olanak tanır. Üretilen ürünün türü veya miktarı, aynı zamanda doğrudan hücre kontrolörlerine bağlı olan, ergonomik olarak tasarlanmış bir MMI (Man Machine Interface) kullanılarak değiştirilebilir.

Fabrika otomasyonu, özünde, bir tesisteki görevlerde ve üretim süreçlerinde artan otomasyonla, otomasyon yoluyla insan işlerine yönelik riskleri ve zararları azaltmaya hizmet eden bütünsel bir endüstriyel süreçtir. Proses otomasyonu fabrikaların, tesislerin ve diğer endüstriyel tesislerin işletilmesinde kullanılan endüstriyel kontrol uygulamalarının otomasyonuna odaklanır.

Fabrika Otomasyonu ile Proses Otomasyonu Arasındaki Benzerlikler

Fabrika otomasyonu temel olarak daha büyük ölçekte süreç otomasyonudur ancak ikisi arasında hala birçok benzerlik vardır. Hem fabrika hem de proses otomasyonu için, ürünlerde veya proseslerde yapılan değişiklikler genellikle otomatik ekipman yerine insan operatörler tarafından yapılır. Proses otomasyonu bir fabrika içindeki bir hücrede veya hücre grubunda kullanılırken, fabrika otomasyonu, sipariş girişinden son teslimata kadar tüm üretim hattını otomatikleştirmek için kullanılır.

Proses Otomasyonu, işleme, inceleme, test ve montaj gibi üretimin tüm aşamalarında kullanılabilirken, fabrika otomasyonu en yaygın olarak parçalardan ürünlerin birleştirilmesi için kullanılır.

Proses Otomasyonu, ürünlerin birer birer üretildiği ayrık veya toplu tip işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Fabrika otomasyonu, operasyonlar arasında insan müdahalesi olmadan ürünlerin sürekli olarak monte edildiği, sürekli malzeme akışlarını idare eden hatların kullanımını içerir.

Fabrika Otomasyonu ve Proses Otomasyonu Kaliteyi Nasıl Etkiler?

Normalde süreç otomasyonuyla ilgili kalite kaygıları, montajı yapılan ürün, montaj işlemlerini gerçekleştiren ekipman ve işleme için parça veya malzeme verileri sağlayan giriş/çıkış cihazları arasındaki hat senkronizasyonunun kaybını içerir.

Fabrika otomasyonunda kalite kaygıları genellikle tüm üretim hattı boyunca senkronizasyonun sürdürülmesini içerir. Bu, süreçteki farklı adımları gerçekleştiren makinelerin yanı sıra parça veya malzeme verileri sağlayan giriş/çıkış cihazları arasında yakın koordinasyon gerektirir.

Fabrika otomasyonunun temel faydalarından biri, makinelerin üstün doğruluk, tekrarlanabilirlik ve hız sunabilmesi nedeniyle süreç kalitesinin artmasıdır. Fabrika otomasyonundaki en büyük zorluk aynı zamanda kaliteyle de ilgilidir; çünkü basit bir proses hattına kıyasla yanlış gidebilecek çok daha fazla bileşen vardır.

Fabrika otomasyonu ve süreç otomasyonunu seçmeden önce bir dizi şeyin dikkate alınması gerekir. Genel olarak, yüksek düzeyde esneklik gerekiyorsa ve kurulumları gerçekleştirebilecek ve küçük ayarlamalar yapabilecek yetenekli operatörler varsa, süreç otomasyonu gidilecek yol olabilir. Daha yüksek düzeyde bir doğruluğa ihtiyacınız varsa veya çok vardiyalı çalışmaya ihtiyacınız varsa fabrika otomasyonu daha kolay ve pratik bir çözüm olabilir. Şüpheye düştüğünüzde, doğru kararı vermenize yardımcı olabilecek bir otomasyon danışmanı veya uzmanıyla çalışmak genellikle en iyisidir.